Ochrana osobních údajů

bře, 5 2024

Zásady ochrany osobních údajů

Naše společnost, Truhlářství Hrdý, reprezentovaná majitelem Daliborem Vítkem, se dlouhodobě zabývá výrobou interiérových dveří na míru. Bereme vaše osobní údaje velmi vážně a zavazujeme se je chránit v souladu s platnými zákony a nařízeními o ochraně osobních údajů. Tento dokument osvětluje, jaké údaje sbíráme, pro jaké účely je používáme, jak jsou chráněny a jaké jsou vaše práva související s ochranou vašich dat. Předkládáme vám tento dokument, abyste měli jasný přehled o našich postupech a abyste se mohli informovaně rozhodnout o vašich osobních údajích.

Shromažďování a využití osobních údajů

Při návštěvě našich webových stránek, truhlarstvi-hrdy.cz, můžeme shromažďovat určité informace, které o vás poskytnete dobrovolně, například při vyplňování kontaktního formuláře nebo při objednání našich produktů a služeb. Tyto informace mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mail, telefonní číslo a další údaje potřebné k vytvoření a realizaci vaší objednávky. Používáme tyto informace k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby, informovat vás o novinkách a zlepšovat naše produkty podle vašich potřeb a představ.

Ochrana a zabezpečení osobních údajů

Zavazujeme se k maximální možné ochraně a zabezpečení osobních údajů, které shromažďujeme. K tomuto účelu využíváme různé technické a organizační opatření, včetně šifrování dat, zabezpečeného uložení a pravidelných kontrol bezpečnosti. Všechny informace jsou přístupné pouze oprávněným zaměstnancům a jsou chráněny před neoprávněným přístupem třetích stran.

Vaše práva související s ochranou osobních údajů

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k vašim osobním údajům, které u nás máte uložené, stejně jako jejich opravu, odstranění, omezení zpracování, přenositelnost dat a vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. K uplatnění těchto práv, nebo pokud máte jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu na [email protected]. Jste také oprávněni podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje příslušná pravidla ochrany dat.

Kontaktní informace: Dalibor Vítek, Lidická 50, 602 00 Brno, Česká republika, E-mail: [email protected].

© 2024. Všechna práva vyhrazena.