Ochrana soukromí

bře, 5 2024

Zásady ochrany osobních údajů

V Truhlářství Hrdý si ceníme důvěry našich klientů a zavazujeme se chránit osobní informace, které nám svěřují. Tento dokument popisuje, jaké osobní údaje shromažďujeme, pro jaké účely je používáme, komu je můžeme poskytnout a jaké máte možnosti ohledně jejich správy. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás prioritou a dodržujeme přitom všechny příslušné právní normy, zejména Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Osobní údaje zpracováváme v souladu s těmito zásadami pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování kvalitních služeb, ke komunikaci s klienty, pro účely marketingového oslovení, případně pro plnění jiných právních povinností. K vašim údajům přistupují pouze oprávnění zaměstnanci nebo spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a kterým byly poskytnuty jen nezbytné údaje pro výkon jejich pracovních úkolů.

V případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků týkajících se správy nebo ochrany vašich osobních údajů, můžete kdykoliv kontaktovat správce údajů Dalibora Vítka na e-mailové adrese [email protected] nebo pomocí poštovní adresy Lidická 50, 602 00 Brno, Česká republika.

Shromažďování a použití údajů

Ke shromažďování osobních údajů dochází při interakcích s našimi webovými stránkami, objednávkami služeb či produktů, komunikací prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Tyto údaje mohou zahrnovat, ale neomezují se pouze na, vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailovou adresu a jiné kontaktní nebo identifikační informace potřebné pro realizaci zakázky či odpověď na váš dotaz. Využití shromážděných údajů je primárně zaměřeno na zajištění kvality našich služeb, komunikaci s klienty, administrativní účely, rozvoj našich služeb a produktů, jakož i pro marketingové a reklamní účely.

Je důležité zdůraznit, že osobní údaje nejsou sdíleny s třetími stranami bez vašeho výslovného souhlasu, s výjimkou případů, kdy je to vyžadováno zákonem nebo je to nezbytné pro plnění našich smluvních nebo právních závazků. Kompletní seznam zpracovávaných osobních údajů, účelů jejich zpracování, informace o vašich právech souvisejících s ochranou osobních údajů, včetně možnosti odvolání souhlasu, je součástí této Ochrany soukromí.

© 2024. Všechna práva vyhrazena.