Příspěvky podle kategorií: Právní dokumentace

Stránka Ochrana soukromí vysvětluje principy ochrany osobních údajů uplatňované v Truhlářství Hrdý. Poskytuje podrobné informace o shromažďování, používání a správě osobních dat našich klientů. Je zde uveden způsob kontaktování správce údajů pro jakékoli dotazy nebo žádosti týkající se ochrany práv na ochranu osobních údajů.

Více

© 2024. Všechna práva vyhrazena.